Steiff Orso Polare Polare Polare - Arco Eisbar Bambino 062872 1998-1999 1a08ed

Steiff Orso Polare Polare Polare - Arco Eisbar Bambino 062872 1998-1999 1a08ed